CHỦ TỊCH LÊ NHƯ THẠCH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẠI TẬP ĐOÀN BCONS

z4889593839726 813a4fecfee86a7ba25a29ef9478c914

Chủ tịch Tập đoàn Bcons – Ông Lê Như Thạch là một doanh nhân thành đạt, nhưng với xuất phát là một giảng viên, Ông luôn có tâm huyết với giáo dục. Ông luôn mong muốn góp sức của mình để xây dựng một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, đào tạo ra những con người tri thức, kỹ năng và phẩm chất tốt đẹp.

Trên cơ sở định hướng phát triển đa ngành, năm 2022, Tập đoàn Bcons đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Ông Lê Như Thạch đã có nhiều ý tưởng và hành động nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục ngay cả trong cộng đồng và tại Tập đoàn, cụ thể như:

– Thành lập Công ty CP Phát triển Giáo dục Bcons (Bcons Education)

Năm 2022, Bcons Education được thành lập với mục tiêu mang đến một nền giáo dục chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ hiện nay. Công ty hướng tới sứ mệnh ươm mầm tinh hoa, đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để thành công, góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa sứ mệnh này, Bcons Education đã và đang triển khai nhiều dự án giáo dục, bao gồm:

  • Xây dựng hệ thống giáo dục B.School gồm nhiều cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tiến tới đại học. Bên cạnh đó, tìm kiếm và xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với các mô hình đào tạo tiên tiến trong nước và quốc tế.
  • Hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo và tọa đàm chia sẻ nhằm phát triển năng lực đội ngũ nhân sự trong tập đoàn nói chung và các công ty thành viên nói riêng.
  • Tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp, đơn vị ngoài tập đoàn.
  • Kết hợp với Quỹ Đào tạo Khởi nghiệp Bcons để xây dựng các chương trình đào tạo về khởi nghiệp dành cho thanh niên, sinh viên trên tinh thần quốc gia khởi nghiệp của chính phủ.
z4879814925580 2e68b2aeae26f591192673e4df0279fd
Xây dựng hệ thống giáo dục B.School

Các dự án giáo dục của Bcons Education đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của Tập đoàn Bcons đối với sự phát triển của ngành giáo dục.

– Tổ chức các lớp học cho nhân sự Tập đoàn do chính mình giảng dạy

Không chỉ quan tâm đến giáo dục cộng đồng, Ông Lê Như Thạch còn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo nhân sự. Ông thường xuyên tổ chức các lớp học cho nhân sự nội bộ thông qua việc mời các giảng viên bên ngoài tham gia đào tạo mà trong đó Ông cũng tham gia giảng dạy. Ở các lớp học này, Ông chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong kinh doanh, quản lý và cuộc sống, … Ông cũng khuyến khích nhân sự học hỏi, phát triển toàn diện.

8p scaled 1
Tổ chức các lớp học, các buổi chia sẻ cho nhân sự Tập đoàn

– Khuyến khích Cấp quản lý tại Tập đoàn đào tạo nhân viên

Để Tập đoàn luôn phát triển thì cần có đội ngũ nhân sự chất lượng. Vì vậy, không chỉ tự mình giảng dạy, Ông Lê Như Thạch còn khuyến khích Cấp quản lý tại tập đoàn đào tạo nhân viên. Ông cho rằng đây là một cách hiệu quả để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho nhân viên, giúp họ phát triển chuyên môn và nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và sự phát triển của tập đoàn.

z4844530286545 66d4982f8c1d80581441c63c4aca0a11 1
Khuyến khích Cấp quản lý tại Tập đoàn đào tạo nhân viên

– Tạo dựng không gian Sách tại Trung tâm giải trí Tập đoàn

Ông Lê Như Thạch cũng rất quan tâm đến việc xây dựng văn hóa đọc trong tập đoàn. Do đó, tại Trung tâm giải trí Tập đoàn chính là không gian đọc sách với đa dạng thể loại sách, báo bổ ích, CBNV có thể tự do lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích và đọc tại chỗ hoặc mượn về đọc. Điều này nhằm khuyến khích nhân viên đọc sách, phá triển cá nhân và nâng cao kiến thức của mình.

z4811555874466 3d084a017541d1234763c6f361e28206
Không gian Sách tại Trung tâm giải trí Tập đoàn

Những hành động của Chủ tịch Lê Như Thạch đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trong cộng đồng nói chung và tại Tập đoàn nói riêng. Với định hướng phát triển bền vững, Tập đoàn Bcons sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, nhằm xây dựng những thế hệ tương lai của đất nước.

 

Chủ tịch Tập đoàn Bcons – Ông Lê Như Thạch là một doanh nhân thành đạt, nhưng với xuất phát là một giảng viên, Ông luôn có tâm huyết với giáo dục. Ông luôn mong muốn góp sức của mình để xây dựng một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, đào tạo ra những con người tri thức, kỹ năng và phẩm chất tốt đẹp.

Trên cơ sở định hướng phát triển đa ngành, năm 2022, Tập đoàn Bcons đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Ông Lê Như Thạch đã có nhiều ý tưởng và hành động nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục ngay cả trong cộng đồng và tại Tập đoàn, cụ thể như:

– Thành lập Công ty CP Phát triển Giáo dục Bcons (Bcons Education)

Năm 2022, Bcons Education được thành lập với mục tiêu mang đến một nền giáo dục chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ hiện nay. Công ty hướng tới sứ mệnh ươm mầm tinh hoa, đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có trách nhiệm, có hoài bão với đầy đủ phẩm chất và năng lực để thành công, góp phần tích cực xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa sứ mệnh này, Bcons Education đã và đang triển khai nhiều dự án giáo dục, bao gồm:

  • Xây dựng hệ thống giáo dục B.School gồm nhiều cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tiến tới đại học. Bên cạnh đó, tìm kiếm và xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với các mô hình đào tạo tiên tiến trong nước và quốc tế.
  • Hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
  • Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo và tọa đàm chia sẻ nhằm phát triển năng lực đội ngũ nhân sự trong tập đoàn nói chung và các công ty thành viên nói riêng.
  • Tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp, đơn vị ngoài tập đoàn.
  • Kết hợp với Quỹ Đào tạo Khởi nghiệp Bcons để xây dựng các chương trình đào tạo về khởi nghiệp dành cho thanh niên, sinh viên trên tinh thần quốc gia khởi nghiệp của chính phủ.
z4879814925580 2e68b2aeae26f591192673e4df0279fd
Xây dựng hệ thống giáo dục B.School

Các dự án giáo dục của Bcons Education đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm của Tập đoàn Bcons đối với sự phát triển của ngành giáo dục.

– Tổ chức các lớp học cho nhân sự Tập đoàn do chính mình giảng dạy

Không chỉ quan tâm đến giáo dục cộng đồng, Ông Lê Như Thạch còn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo nhân sự. Ông thường xuyên tổ chức các lớp học cho nhân sự nội bộ thông qua việc mời các giảng viên bên ngoài tham gia đào tạo mà trong đó Ông cũng tham gia giảng dạy. Ở các lớp học này, Ông chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong kinh doanh, quản lý và cuộc sống, … Ông cũng khuyến khích nhân sự học hỏi, phát triển toàn diện.

8p scaled 1
Tổ chức các lớp học, các buổi chia sẻ cho nhân sự Tập đoàn

– Khuyến khích Cấp quản lý tại Tập đoàn đào tạo nhân viên

Để Tập đoàn luôn phát triển thì cần có đội ngũ nhân sự chất lượng. Vì vậy, không chỉ tự mình giảng dạy, Ông Lê Như Thạch còn khuyến khích Cấp quản lý tại tập đoàn đào tạo nhân viên. Ông cho rằng đây là một cách hiệu quả để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho nhân viên, giúp họ phát triển chuyên môn và nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và sự phát triển của tập đoàn.

z4844530286545 66d4982f8c1d80581441c63c4aca0a11 1
Khuyến khích Cấp quản lý tại Tập đoàn đào tạo nhân viên

– Tạo dựng không gian Sách tại Trung tâm giải trí Tập đoàn

Ông Lê Như Thạch cũng rất quan tâm đến việc xây dựng văn hóa đọc trong tập đoàn. Do đó, tại Trung tâm giải trí Tập đoàn chính là không gian đọc sách với đa dạng thể loại sách, báo bổ ích, CBNV có thể tự do lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích và đọc tại chỗ hoặc mượn về đọc. Điều này nhằm khuyến khích nhân viên đọc sách, phá triển cá nhân và nâng cao kiến thức của mình.

z4811555874466 3d084a017541d1234763c6f361e28206
Không gian Sách tại Trung tâm giải trí Tập đoàn

Những hành động của Chủ tịch Lê Như Thạch đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trong cộng đồng nói chung và tại Tập đoàn nói riêng. Với định hướng phát triển bền vững, Tập đoàn Bcons sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, nhằm xây dựng những thế hệ tương lai của đất nước.

 

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *