Chủ tịch TPHCM uỷ quyền các địa phương quyết định giá đất

avatar1692169053947 1692169054121991578752

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định uỷ quyền cho UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn.

Theo đó, các địa phương được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó, các địa phương cũng có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Hội đồng này do Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện làm chủ tịch với ự tham gia của các phòng chức năng trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND TPHCM chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có liên quan về các nội dung ủy quyền. Đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết để các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu công tác kiểm tra, thanh tra các nội dung đã được ủy quyền.

Về phần mình, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện cần đảm bảo thực hiện các công việc được ủy quyền tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt không được ủy quyền lại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND TPHCM ủy quyền.

Mặt khác, UBND TP. Thủ Đức và các địa phương cần chuẩn bị các nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; chấp hành các kế hoạch kiểm tra, thanh tra về nội dung được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện các nội dung đã được UBND TPHCM ủy quyền; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Việc ủy quyền được thực hiện từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành (1/9/2023) cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai 2013.

Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *