Có được bổ sung vào hợp đồng khối lượng mời thầu thiếu?

unnamed 2

Ông Bùi Thế Đức (Vĩnh Long) có thắc mắc liên quan đến việc có được bổ sung vào hợp đồng khối lượng mời thầu thiếu, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

Có được bổ sung vào hợp đồng khối lượng mời thầu thiếu?

Nội dung thắc mắc như sau: Khi mời thầu khối lượng, đơn vị tư vấn đấu thầu mời thầu thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Nhà thầu trúng thầu và chủ đầu tư tiến hành triển khai thi công thì phát hiện khối lượng trong hồ sơ bản vẽ có và khối lượng thiết kế dự toán có tính toán, nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu mời thầu thiếu. Nhà thầu thi công xin phát sinh phần khối lượng thiếu đó. Hợp đồng thi công trọn gói.

Ông Đức hỏi, như vậy có hợp lý không? Phần khối lượng tư vấn mời thầu thiếu khoảng 70.000.000 đồng. Nếu phát sinh được thì phần trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn đấu thầu?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi không nêu rõ thời điểm ký kết hợp đồng, trường hợp thời điểm ký kết hợp đồng sau ngày 15/6/2015 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, cụ thể như sau:

Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình”.

Tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”.

Theo đó, khối lượng thiếu trong hồ sơ mời thầu không thuộc khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *