Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ năm 2021 tại Bình Dương

nha dat binh duong

CafeLand – Ngày 01/01/2021, Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh bắt đầu có hiệu lực thi hành.

nha dat binh duong

Cụ thể, mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Cấp giấy chứng nhận

– Cấp Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất: 520.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 870.000 đồng đối với tổ chức.

– Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản: 600.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 850.000 đồng đối với tổ chức.

– Cấp Giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản: 760.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 1.100.000 đồng đối với tổ chức.

2. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất: 390.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 600.000 đồng đối với tổ chức.

– Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đối với tài sản: 350.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 570.000 đồng đối với tổ chức.

– Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản: 480.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 770.000 đồng đối với tổ chức.

3. Chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp

– Chứng nhận biến động đối với quyền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp: 350.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 640.000 đồng đối với tổ chức.

– Chứng nhận biến động đối với tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp: 400.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 600.000 đồng đối với tổ chức.

– Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp: 500.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 810.000 đồng đối với tổ chức.

Lưu ý, mức thu nêu trên áp dụng cho trường hợp thẩm định một hồ sơ, khi trả kết quả một Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp thẩm định một hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, khi trả kết quả gồm nhiều Giấy chứng nhận, mức áp dụng đối với từng trường hợp (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) như sau:

– Từ 02 Giấy chứng nhận đến dưới 05 Giấy chứng nhận: Mức cho một Giấy chứng nhận tính bằng 0,80 mức quy định nêu trên.

– Từ 05 Giấy chứng nhận đến 10 Giấy chứng nhận: Mức cho một Giấy chứng nhận tính bằng 0,65 mức quy định nêu trên.

– Trên 10 Giấy chứng nhận đến 100 Giấy chứng nhận: Mức thu cho một Giấy chứng nhận tính bằng 0,50 mức thu quy định nêu trên.

– Trên 100 Giấy chứng nhận: Mức thu cho một Giấy chứng nhận tính bằng 0,45 mức thu quy định nêu trên.

Trường hợp thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận thì mức thu như hồ sơ khi trả kết quả có một Giấy chứng nhận.

Mức thu bằng 50% mức thu Chứng nhận biến động đối với quyền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp: Đính chính nội dung thông tin trên Giấy chứng nhận hoặc trong hồ sơ địa chính do có sai sót, nhầm lẫn; xác nhận thay đổi số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ, thay đổi từ số Giấy chứng minh nhân dân sang số thẻ Căn cước công dân.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *