Novaland rót 430 tỉ đồng vào Tường Minh

avatar1599388246610 15993882470321584751639


Hiện tại, Tường Minh là công ty con do Novaland sở hữu 99,99% vốn. Tính đến ngày 30/6/2020, Novaland có 76 công ty con và 6 công ty liên kết.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố góp thêm hơn 430 tỉ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

Sau khi hoàn tất góp vốn, Tương Minh có vốn điều lệ gần 730 tỉ đồng. Đây là công ty con do Novaland sở hữu 99,99% vốn. Tính đến ngày 30/6/2020, Novaland có 76 công ty con và 6 công ty liên kết. 

Từ đầu tháng 6 đến nay, Novaland liên tục rót thêm vốn vào các công ty con. Gần nhất vào ngày 14/8, Novaland công bố góp thêm 3.000 tỉ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal.

Ngoài ra, Novaland cũng có kế hoạch thành lập công ty con mới mang tên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Phúc Thịnh có vốn điều lệ trên 238 tỉ đồng, trên cơ sở tách từ công ty con Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp có vốn trên 2.000 tỉ đồng.

6 tháng đầu năm nay, Novaland đạt 1.664 tỉ đồng doanh thu thuần, bằng 21% cùng kì nhưng lãi ròng vẫn tăng đến 49% lên 1.213 tỉ đồng nhờ các hoạt động tài chính trong cả hai quí.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Novaland đã tăng hơn 8.800 tỉ đồng so với đầu năm lên gần 98.780 tỉ đồng.

Trong kì, Novaland đã mua thêm vốn góp tại ba đơn vị. Cụ thể, Novaland đã mua 99,98% vốn của CTCP Dịch vụ Đầu tư Lucky House với giá phí gần 20 tỉ đồng nhưng chỉ mới trả hơn 81 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty mua 99,99% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến cũng với giá phí gần 20 tỉ đồng và đã trả hơn 98 triệu đồng. Cuối cùng, Novaland đã hoàn tất mua lại 69,86% vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Phúc Hoa với giá phí gần 4.300 tỉ đồng và công ty đã thanh toán trong kì.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *