Quảng Nam xem xét dừng thực hiện ba dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

c4373ec485d1708f29c0 2022042014004680 avatar 15x10 20220420141306490


Quảng Nam hủy đầu tư, dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương.

Ngày 19/4, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản về việc khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện ba dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Cụ thể, Khu Đô thị Hỗn hợp Nam Hương 3,5 ha; do Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh làm chủ đầu tư. Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3 do CTCP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư quy mô 8,4 ha. Khu đô thị xanh Anvie Hà My diện tích 9,17 ha; do CTCP Bất động sản Anvie Hội An là nhà đầu tư. 

Tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường trước đó để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện hai dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với CTCP Bất động sản Anvie Hội An để có văn bản dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My.

Trường hợp công ty không đề nghị dừng thực hiện dự án thì báo cáo UBND tỉnh để giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tình hình thực hiện dự án và giải quyết các thủ tục tiếp theo.

Các văn bản tham mưu gửi UBND tỉnh trước ngày 21/4/2022 để xem xét, ban hành. 

Các sở ngành cùng UBND thị xã Điện Bàn, CTCP Bất động sản Anvie Hội An, Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương (chủ đầu tư ba dự án trên) tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

c4373ec485d1708f29c0 20220420141120924

Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Trước đó, vào tháng 6 và tháng 11/2021, Quảng Nam có thông báo về việc thu hồi và điều chỉnh một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; quy trình, thủ tục lựa chọn lại nhà đầu tư ba dự án nêu trên.

Thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đã chấm dứt hoạt động, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án ở lĩnh vực nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng có quy mô hàng trăm ha.

Hồi tháng 2, Quảng Nam thu hồi chủ trương đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Tây Bà Nà. Cuối tháng 12/2021, tỉnh này chấm dứt hoạt động dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương của CTCP Đạt Phương; Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh – PPC của CTCP Quốc tế Nam Hội An.

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Phước Minh tại khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Còn ở lĩnh vực nhà ở, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao chủ đầu tư 4 dự án, gồm: Khu đô thị Bách Đạt 3; khu đô thị Bách Đạt 4; khu đô thị Bách Đạt 5; khu đô thị Bách Đạt 6 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) do CTCP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *