THÔNG BÁO KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN MỚI (CÓ GẮN CHIP) CHUNG CƯ QUANG PHÚC PLAZA (TÊN THƯƠNG MẠI: BCONS PLAZA)

THONG BAO KY PHU LUC HOP DONG DIEU CHINH THAY DOI CAN CUOC CONG DAN MOI CO GAN CHIP CHUNG CU QUANG PHUC PLAZA

Ngày 14/07/2023 Công ty cổ phần BĐS BCONS PS KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN MỚI (CÓ GẮN CHIP) CHUNG CƯ QUANG PHÚC PLAZA (TÊN THƯƠNG MẠI: BCONS PLAZA)

THONG BAO KY PHU LUC HOP DONG DIEU CHINH THAY DOI CAN CUOC CONG DAN MOI CO GAN CHIP CHUNG CU QUANG PHUC PLAZA
THONG BAO KY PHU LUC HOP DONG DIEU CHINH THAY DOI CAN CUOC CONG DAN MOI CO GAN CHIP CHUNG CU QUANG PHUC PLAZA 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *