VĂN HÓA THƯỞNG, PHẠT TRONG DOANH NGHIỆP – CHUYỆN XƯA CHƯA CŨ TẠI TẬP ĐOÀN BCONS

z4951515768777 051fd9552061f8ffe168ea091fe7634d

Tập đoàn Bcons là một trong những doanh nghiệp bất động sản uy tín trên thị trường. Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, Tập đoàn Bcons đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn hóa thưởng, phạt rõ ràng.

Văn hóa thưởng, phạt tại Bcons được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Rõ ràng: Mỗi Khối/Phòng/Ban tại Tập đoàn Bcons đều có quy trình, quy định rõ ràng để CBNV thực hiện.
 • Đào tạo: CBNV khi bắt đầu làm việc tại Tập đoàn đều được hướng dẫn chi tiết cũng như đào tạo và kiểm tra thường xuyên các quy trình, quy định.
 • Công bằng: Mọi CBNV đều được đánh giá công bằng, không phân biệt tuổi tác, vị trí,…
 • Minh bạch: Tiêu chí và quy trình khen thưởng, kỷ luật được công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, không thiên vị.

Văn hóa thưởng, phạt đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn Bcons:

 • Khuyến khích nhân viên phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Phần thưởng là một hình thức động viên, khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên. Khi được khen thưởng, nhân viên sẽ có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho Tập đoàn.
 • Góp phần xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch: Văn hóa thưởng, phạt công bằng, minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp. Khi nhân viên tin tưởng rằng họ sẽ được khen thưởng xứng đáng khi làm tốt và bị phạt nghiêm minh khi vi phạm, họ sẽ có ý thức tuân thủ kỷ luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Hạn chế những hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật: Phạt là một hình thức răn đe, giúp hạn chế những hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật của nhân viên. Khi biết rằng mình sẽ bị phạt nếu vi phạm, nhân viên sẽ có ý thức tuân thủ nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Tại Tập đoàn Bcons luôn có chính sách khen thưởng đa dạng, bao gồm khen thưởng định kì hàng tháng, khen thưởng đột xuất, khen thưởng hàng năm. Cụ thể: mỗi tháng Ban Lãnh đạo Tập đoàn đều xem xét để chọn ra một số nhân viên tiêu biểu nhất để trao phần thưởng và bằng khen tuyên dương cho sự nỗ lực xuất sắc trong công việc. Tiêu chí khen thưởng được xây dựng dựa trên các yếu tố như: kết quả công việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc,… Các hình thức khen thưởng tại Tập đoàn như khen thưởng bằng hiện vật, danh hiệu. Quy trình khen thưởng được thực hiện theo từng cấp bậc, đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

IMG 5556 2 scaled
Khen thưởng nhân sự xuất sắc hàng tháng
z4935408861389 ec474c0708879629a0456af390661ced
Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
z4735496123980 2f037716a61f26558fe590fa5370cedf
Trao thưởng đột xuất tập thể xử lý xuất sắc công việc

Cùng với đó, bên cạnh việc tuyên dương, khen thưởng CBNV, Tập đoàn vẫn có chính sách kỷ luật nghiêm minh với những cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm. Tiêu chí kỷ luật được xây dựng dựa trên các yếu tố như: mức độ vi phạm, tính chất vi phạm,… Các hình thức kỷ luật tại Bcons bao gồm khiển trách, trừ điểm thi đua, trừ lương, không xét thăng chức trong năm và thậm chí là cách chức, sa thải, không chỉ là nhân sự vi phạm mà cả cấp trên nhân sự đó cũng bị kỷ luật. Quy trình kỷ luật được thực hiện theo đúng nội quy của Tập đoàn.

3d08e199 47e8 472a a5eb 83e874bf942c
Kiểm tra tiền trạm nghiệm thu bàn giao vận hành

Văn hóa thưởng phạt minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng thành công cho Tập đoàn Bcons. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy văn hóa này, nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả, tạo động lực cho nhân viên phát huy hết khả năng của mình, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tập đoàn Bcons là một trong những doanh nghiệp bất động sản uy tín trên thị trường. Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, Tập đoàn Bcons đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn hóa thưởng, phạt rõ ràng.

Văn hóa thưởng, phạt tại Bcons được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

 • Rõ ràng: Mỗi Khối/Phòng/Ban tại Tập đoàn Bcons đều có quy trình, quy định rõ ràng để CBNV thực hiện.
 • Đào tạo: CBNV khi bắt đầu làm việc tại Tập đoàn đều được hướng dẫn chi tiết cũng như đào tạo và kiểm tra thường xuyên các quy trình, quy định.
 • Công bằng: Mọi CBNV đều được đánh giá công bằng, không phân biệt tuổi tác, vị trí,…
 • Minh bạch: Tiêu chí và quy trình khen thưởng, kỷ luật được công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, không thiên vị.

Văn hóa thưởng, phạt đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn Bcons:

 • Khuyến khích nhân viên phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Phần thưởng là một hình thức động viên, khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên. Khi được khen thưởng, nhân viên sẽ có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho Tập đoàn.
 • Góp phần xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch: Văn hóa thưởng, phạt công bằng, minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp. Khi nhân viên tin tưởng rằng họ sẽ được khen thưởng xứng đáng khi làm tốt và bị phạt nghiêm minh khi vi phạm, họ sẽ có ý thức tuân thủ kỷ luật, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Hạn chế những hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật: Phạt là một hình thức răn đe, giúp hạn chế những hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật của nhân viên. Khi biết rằng mình sẽ bị phạt nếu vi phạm, nhân viên sẽ có ý thức tuân thủ nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Tại Tập đoàn Bcons luôn có chính sách khen thưởng đa dạng, bao gồm khen thưởng định kì hàng tháng, khen thưởng đột xuất, khen thưởng hàng năm. Cụ thể: mỗi tháng Ban Lãnh đạo Tập đoàn đều xem xét để chọn ra một số nhân viên tiêu biểu nhất để trao phần thưởng và bằng khen tuyên dương cho sự nỗ lực xuất sắc trong công việc. Tiêu chí khen thưởng được xây dựng dựa trên các yếu tố như: kết quả công việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc,… Các hình thức khen thưởng tại Tập đoàn như khen thưởng bằng hiện vật, danh hiệu. Quy trình khen thưởng được thực hiện theo từng cấp bậc, đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

IMG 5556 2 scaled
Khen thưởng nhân sự xuất sắc hàng tháng
z4935408861389 ec474c0708879629a0456af390661ced
Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
z4735496123980 2f037716a61f26558fe590fa5370cedf
Trao thưởng đột xuất tập thể xử lý xuất sắc công việc

Cùng với đó, bên cạnh việc tuyên dương, khen thưởng CBNV, Tập đoàn vẫn có chính sách kỷ luật nghiêm minh với những cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm. Tiêu chí kỷ luật được xây dựng dựa trên các yếu tố như: mức độ vi phạm, tính chất vi phạm,… Các hình thức kỷ luật tại Bcons bao gồm khiển trách, trừ điểm thi đua, trừ lương, không xét thăng chức trong năm và thậm chí là cách chức, sa thải, không chỉ là nhân sự vi phạm mà cả cấp trên nhân sự đó cũng bị kỷ luật. Quy trình kỷ luật được thực hiện theo đúng nội quy của Tập đoàn.

3d08e199 47e8 472a a5eb 83e874bf942c
Kiểm tra tiền trạm nghiệm thu bàn giao vận hành

Văn hóa thưởng phạt minh bạch là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng thành công cho Tập đoàn Bcons. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy văn hóa này, nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiệu quả, tạo động lực cho nhân viên phát huy hết khả năng của mình, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

——————————————————————————————————————

Tham khảo dự án căn hộ Eaton Park Mai Chí Thọ Quận 2, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Gamuda Land – Căn hộ Eaton Park Dự án Eaton Park Eaton Park Mai Chí ThọEaton Park Quận 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *