HỌC TẬP VÀ KẾ THỪA – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN BCONS

z5097592221667 5b879a67dc116a7fa51964b5d1aab224

Với slogan “Khác biệt ở chữ Tín” đi cùng sứ mệnh “Kiến tạo giá trị sống bền vững”, đến nay Tập đoàn Bcons đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường và trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản uy tín. Để làm được điều đó, học tập và kế thừa được xem là một trong những yếu tố quan trọng và là một trong 4 giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa học tập – kế thừa trong triết lý chữ “B” (begin – bee – best) được khởi tạo bằng việc hướng dẫn văn hóa Bcons trong quá trình tuyển dụng và được kết thúc sau 2 tháng thử việc bằng bài đúc kết, cảm nhận và chia sẻ trong báo cáo của nhân sự trước Hội đồng đánh giá thử việc.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bcons hiểu rằng việc đào tạo và phát triển nhân sự là chìa khóa quan trọng để duy trì và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả. Do đó, khi ký hợp đồng lao động chính thức, Tập đoàn đã xây dựng những chương trình đào tạo nội bộ phù hợp với từng vị trí nhân sự.

z5097592221667 5b879a67dc116a7fa51964b5d1aab224
Đào tạo CBNV nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm

Tập đoàn luôn khuyến khích người lao động chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ bằng việc tự học và tham gia các lớp từ Trung tâm đào tạo của Tập đoàn. Các chương trình này được Tập đoàn Bcons tổ chức khá đa dạng, phù hợp với từng vị trí công việc và nhu cầu của mỗi Khối/Phòng/Ban. Theo đó, nội dung đào tạo luôn được cập nhật thường xuyên, bám sát thực tiễn, tập trung vào các chương trình sau:

 • Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: các khóa đào tạo nội bộ về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý,… được thường xuyên tổ chức từ nội bộ đến việc mở rộng mời giảng viên bên ngoài tham gia đào tạo.
 • Nuôi dưỡng và đề cử nhân tài: Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng quản lý đội nhóm, các quản lý cấp trung và cấp cao thường xuyên được đào tạo tư duy và nhiều kỹ năng khác nhau. Đồng thời, được giao phó quyền hạn và trách nhiệm cũng như thử thách trong các công việc nhằm đánh giá, bồi dưỡng và đề cử nhân tài đến Ban lãnh đạo Tập đoàn.
 • Ngoài ra, Tập đoàn còn ký kết hợp tác với các trường đại học, cao đẳng uy tín trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng. Thông qua đó, CBNV Tập đoàn Bcons cũng có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới, từ đó phát triển bản thân và cống hiến cho sự phát triển của Tập đoàn.
z5097591675614 ee60837a75978e36dd41293f0a22f83b
Tập đoàn Bcons tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu cho CBNV

Bên cạnh văn hóa đào tạo học tập, Tập đoàn Bcons cũng coi trọng việc kế thừa và truyền đạt những giá trị và tri thức tích lũy từ những nhân sự có kinh nghiệm. Tập đoàn có nhiều chương trình mang lại cơ hội thăng tiến cho nhân viên tiềm năng phát triển lên vị trí quản lý. Các chương trình đào tạo, huấn luyện giúp nhân viên trẻ trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của Bcons.

Tập đoàn Bcons cũng xây dựng một môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau. Điều này giúp các nhân viên trẻ có cơ hội học hỏi từ những người đi trước, tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân.

Song song với đó là các chính sách khuyến khích để nhân sự phát triển:

 • Cơ hội nâng cao góc nhìn kiến thức: Tập đoàn tạo điều kiện cho CBNV được luân chuyển công tác giữa các Khối/Phòng/Ban, giúp họ có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, tích lũy kinh nghiệm thực tế.
 • Chính sách đào tạo, bồi dưỡng: Tập đoàn hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho nhân sự có tiềm năng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.
 • Chính sách thăng tiến: Tập đoàn có chính sách thăng tiến công bằng, minh bạch, tạo cơ hội cho nhân sự có năng lực phát triển lên các vị trí quản lý. Vừa qua Tập đoàn đã triển khai thành công chương trình đào tạo “Cấp quản lý tiềm năng” cho hơn 100 nhân sự tiềm năng, với kết quả nhiều nhân sự đã thành công thăng lên vị trí quản lý.
z5097591362085 3e902177b00a1966f3ccc511bc9e1082
Ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons đào tạo kiến thức và truyền kinh nghiệm cho CBNV

Với việc học tập và kế thừa làm giá trị cốt lõi, Tập đoàn Bcons đã tạo ra một đội ngũ nhân lực vững mạnh, có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là nền tảng quan trọng giúp Tập đoàn Bcons nhanh chóng đạt được mục tiêu phát triển đa ngành nghề và sứ mệnh phát triển bền vững trong tương lai.

Với slogan “Khác biệt ở chữ Tín” đi cùng sứ mệnh “Kiến tạo giá trị sống bền vững”, đến nay Tập đoàn Bcons đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường và trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản uy tín. Để làm được điều đó, học tập và kế thừa được xem là một trong những yếu tố quan trọng và là một trong 4 giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa học tập – kế thừa trong triết lý chữ “B” (begin – bee – best) được khởi tạo bằng việc hướng dẫn văn hóa Bcons trong quá trình tuyển dụng và được kết thúc sau 2 tháng thử việc bằng bài đúc kết, cảm nhận và chia sẻ trong báo cáo của nhân sự trước Hội đồng đánh giá thử việc.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bcons hiểu rằng việc đào tạo và phát triển nhân sự là chìa khóa quan trọng để duy trì và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả. Do đó, khi ký hợp đồng lao động chính thức, Tập đoàn đã xây dựng những chương trình đào tạo nội bộ phù hợp với từng vị trí nhân sự.

z5097592221667 5b879a67dc116a7fa51964b5d1aab224
Đào tạo CBNV nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm

Tập đoàn luôn khuyến khích người lao động chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ bằng việc tự học và tham gia các lớp từ Trung tâm đào tạo của Tập đoàn. Các chương trình này được Tập đoàn Bcons tổ chức khá đa dạng, phù hợp với từng vị trí công việc và nhu cầu của mỗi Khối/Phòng/Ban. Theo đó, nội dung đào tạo luôn được cập nhật thường xuyên, bám sát thực tiễn, tập trung vào các chương trình sau:

 • Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: các khóa đào tạo nội bộ về kiến thức và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý,… được thường xuyên tổ chức từ nội bộ đến việc mở rộng mời giảng viên bên ngoài tham gia đào tạo.
 • Nuôi dưỡng và đề cử nhân tài: Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng quản lý đội nhóm, các quản lý cấp trung và cấp cao thường xuyên được đào tạo tư duy và nhiều kỹ năng khác nhau. Đồng thời, được giao phó quyền hạn và trách nhiệm cũng như thử thách trong các công việc nhằm đánh giá, bồi dưỡng và đề cử nhân tài đến Ban lãnh đạo Tập đoàn.
 • Ngoài ra, Tập đoàn còn ký kết hợp tác với các trường đại học, cao đẳng uy tín trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng. Thông qua đó, CBNV Tập đoàn Bcons cũng có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới, từ đó phát triển bản thân và cống hiến cho sự phát triển của Tập đoàn.
z5097591675614 ee60837a75978e36dd41293f0a22f83b
Tập đoàn Bcons tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu cho CBNV

Bên cạnh văn hóa đào tạo học tập, Tập đoàn Bcons cũng coi trọng việc kế thừa và truyền đạt những giá trị và tri thức tích lũy từ những nhân sự có kinh nghiệm. Tập đoàn có nhiều chương trình mang lại cơ hội thăng tiến cho nhân viên tiềm năng phát triển lên vị trí quản lý. Các chương trình đào tạo, huấn luyện giúp nhân viên trẻ trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của Bcons.

Tập đoàn Bcons cũng xây dựng một môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau. Điều này giúp các nhân viên trẻ có cơ hội học hỏi từ những người đi trước, tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân.

Song song với đó là các chính sách khuyến khích để nhân sự phát triển:

 • Cơ hội nâng cao góc nhìn kiến thức: Tập đoàn tạo điều kiện cho CBNV được luân chuyển công tác giữa các Khối/Phòng/Ban, giúp họ có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, tích lũy kinh nghiệm thực tế.
 • Chính sách đào tạo, bồi dưỡng: Tập đoàn hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho nhân sự có tiềm năng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.
 • Chính sách thăng tiến: Tập đoàn có chính sách thăng tiến công bằng, minh bạch, tạo cơ hội cho nhân sự có năng lực phát triển lên các vị trí quản lý. Vừa qua Tập đoàn đã triển khai thành công chương trình đào tạo “Cấp quản lý tiềm năng” cho hơn 100 nhân sự tiềm năng, với kết quả nhiều nhân sự đã thành công thăng lên vị trí quản lý.
z5097591362085 3e902177b00a1966f3ccc511bc9e1082
Ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons đào tạo kiến thức và truyền kinh nghiệm cho CBNV

Với việc học tập và kế thừa làm giá trị cốt lõi, Tập đoàn Bcons đã tạo ra một đội ngũ nhân lực vững mạnh, có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là nền tảng quan trọng giúp Tập đoàn Bcons nhanh chóng đạt được mục tiêu phát triển đa ngành nghề và sứ mệnh phát triển bền vững trong tương lai.

——————————————————————————————————————
Website chính thức chủ đầu tư Bcons – Bcons CityCăn hộ Bcons CityChung cư Bcons City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *