TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN THÁNG 3

z5219296397735 8b867e42e1806faedbbd74aeed9389d1

Sáng ngày 05/03/2024, Tập đoàn Bcons đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 3 tại tòa nhà Bcons Tower 1. Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons và sự tham gia của Ban lãnh đạo, các Cấp Quản lý Tập đoàn cùng Lãnh đạo các Đơn vị phân phối.

Mở đầu cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Bcons – Ông Đỗ Thanh Bình đã trình bày về công tác truyền thông nội bộ tại Tập đoàn. Đây là công tác quan trọng để tăng cường sự gắn kết giữa các Khối/Phòng/Ban cũng như khuyến khích sự sáng tạo của CBNV. Qua đó, Ông Đỗ Thanh Bình đã báo cáo tình hình truyền thông nội bộ của các Khối và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường truyền thông nội bộ cả về số lượng và chất lượng.

z5219296408547 6b3946e9780dbf04e13e7f17af251fae
Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Bcons trình bày tại buổi họp

Kể từ ngày 01/03/2024, Khối Tài chính Kế toán 2, Khối Kinh doanh và Văn phòng HĐQT chính thức được sáp nhập thành Khối Tài chính Kinh doanh theo chủ trương của Ban Lãnh đạo. Ông Nguyễn Kiệt – Giám đốc Khối Tài chính Kinh doanh đã trình bày về những ưu điểm trong việc sáp nhập 3 Khối. Song song đó, Ông cũng trình bày về mô hình tổ chức và cách thức thực hiện để đạt mục tiêu của Khối trong thời gian tới.

z5219296423323 dc710a25482b268e774ca395852e612f
Ông Nguyễn Kiệt – Giám đốc Khối Tài chính Kinh doanh trình bày tại buổi họp

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, các Quản lý trẻ của Tập đoàn đã có dịp trình bày chuyên đề “Quản trị chiến lược” dựa trên những thành quả đã đúc kết trong buổi học cùng tên vào ngày 20/01/2024. Với những phân tích và đề xuất mang tính chiến lược, các bài trình bày đã mang đến những góc nhìn mới mẻ với mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đưa ra những chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn.

z5219296395918 6c279339afb9ec8fd6696d63b3dab4a9
Các Cấp Quản lý trẻ trình bày chuyên đề “Quản trị chiến lược” tại buổi họp

Chủ tịch Lê Như Thạch đã tuyên dương và trao thưởng cho các Quản lý. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của họ trong việc đưa Tập đoàn Bcons phát triển ngày càng mạnh mẽ.

z5219296397735 8b867e42e1806faedbbd74aeed9389d1
Chủ tịch Lê Như Thạch tuyên dương và trao thưởng cho các Quản lý có số điểm cao trong buổi học “Quản trị chiến lược”

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons đã ra quyết định bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt mới tại Tập đoàn. Với những quyết định này, Ban lãnh đạo mong muốn tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

z5219296385422 392b1942fec1cb3551f00ea512482bec
Ban Lãnh đạo ra quyết định bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt mới tại Tập đoàn

Buổi họp giao ban tháng 3 của Tập đoàn Bcons đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra. Với những định hướng chiến lược rõ ràng và sự nỗ lực của nhân sự, Tập đoàn Bcons tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Sáng ngày 05/03/2024, Tập đoàn Bcons đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 3 tại tòa nhà Bcons Tower 1. Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons và sự tham gia của Ban lãnh đạo, các Cấp Quản lý Tập đoàn cùng Lãnh đạo các Đơn vị phân phối.

Mở đầu cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Bcons – Ông Đỗ Thanh Bình đã trình bày về công tác truyền thông nội bộ tại Tập đoàn. Đây là công tác quan trọng để tăng cường sự gắn kết giữa các Khối/Phòng/Ban cũng như khuyến khích sự sáng tạo của CBNV. Qua đó, Ông Đỗ Thanh Bình đã báo cáo tình hình truyền thông nội bộ của các Khối và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường truyền thông nội bộ cả về số lượng và chất lượng.

z5219296408547 6b3946e9780dbf04e13e7f17af251fae
Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Bcons trình bày tại buổi họp

Kể từ ngày 01/03/2024, Khối Tài chính Kế toán 2, Khối Kinh doanh và Văn phòng HĐQT chính thức được sáp nhập thành Khối Tài chính Kinh doanh theo chủ trương của Ban Lãnh đạo. Ông Nguyễn Kiệt – Giám đốc Khối Tài chính Kinh doanh đã trình bày về những ưu điểm trong việc sáp nhập 3 Khối. Song song đó, Ông cũng trình bày về mô hình tổ chức và cách thức thực hiện để đạt mục tiêu của Khối trong thời gian tới.

z5219296423323 dc710a25482b268e774ca395852e612f
Ông Nguyễn Kiệt – Giám đốc Khối Tài chính Kinh doanh trình bày tại buổi họp

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, các Quản lý trẻ của Tập đoàn đã có dịp trình bày chuyên đề “Quản trị chiến lược” dựa trên những thành quả đã đúc kết trong buổi học cùng tên vào ngày 20/01/2024. Với những phân tích và đề xuất mang tính chiến lược, các bài trình bày đã mang đến những góc nhìn mới mẻ với mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đưa ra những chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn.

z5219296395918 6c279339afb9ec8fd6696d63b3dab4a9
Các Cấp Quản lý trẻ trình bày chuyên đề “Quản trị chiến lược” tại buổi họp

Chủ tịch Lê Như Thạch đã tuyên dương và trao thưởng cho các Quản lý. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của họ trong việc đưa Tập đoàn Bcons phát triển ngày càng mạnh mẽ.

z5219296397735 8b867e42e1806faedbbd74aeed9389d1
Chủ tịch Lê Như Thạch tuyên dương và trao thưởng cho các Quản lý có số điểm cao trong buổi học “Quản trị chiến lược”

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Tập đoàn Bcons đã ra quyết định bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt mới tại Tập đoàn. Với những quyết định này, Ban lãnh đạo mong muốn tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

z5219296385422 392b1942fec1cb3551f00ea512482bec
Ban Lãnh đạo ra quyết định bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt mới tại Tập đoàn

Buổi họp giao ban tháng 3 của Tập đoàn Bcons đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra. Với những định hướng chiến lược rõ ràng và sự nỗ lực của nhân sự, Tập đoàn Bcons tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

——————————————————————————————————————
Website chính thức chủ đầu tư Bcons – Bcons CityCăn hộ Bcons CityChung cư Bcons City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *